11.00 – 13.00 uur

Kitty Jansen-Rompen kreeg enige tijd geleden de vraag van Frans Pluijmaekers, verzamelaar van devotieprentjes of zij hem wilde helpen met een vierde boek over zijn bijzondere verzameling. Om precies te zijn of zij de prentjes met afbeeldingen van engelen wilde bestuderen en selecteren. Het was een hele klus met een collectie van inmiddels achthonderdduizend stuks! De oudste prentjes zijn van rond 1700 en het jongste van midden jaren ’80 van de vorige eeuw. De gelegenheden markeren de sleutelmomenten in een katholiek mensenleven; doop, communie, inwijding in het priesterschap of kloosterleven en het overlijden. Daarnaast zijn er ook prentjes die als beloning in het onderwijs zijn uitgedeeld of bij gelegenheid van een volksmissie of bij het bezoek aan een bedevaartsoord.

In de loop van de tijd veranderen de uitvoeringen en de stijl van de afbeelding, maar het doel is gelijk gebleven. Prentjes moeten troost brengen, helpen bij de herinnering aan een persoon of gebeurtenis, geven richting aan wat goed of fout is en sterken de beschouwer in het geloof. Daarmee geeft dit onderzoek een interessant kijkje in het katholieke (volks)geloof.

Geloof

Geloof is gebaseerd op een idee dat er meer is dan de wereld in het gewone leven laat zien. Afhankelijk van de cultuur geven de mensen deze bovennatuurlijke wereld vorm en verbinden zij die vorm met hun dagelijks leven. Opgeleid als cultureel antropoloog is zij vooral geïnteresseerd in de verschillende geloofspraktijken en hun betekenis. Toen zij begin jaren’80 onderzoek deed bij het authentieke Dogon-volk in Mali zag zij alleen maar de parallellen met haar eigen cultuur en achtergrond. Zij realiseerde zich, dat bij iemand die in moeilijkheden verkeert en dan een kip slacht of een kaarsje aansteekt, de achterliggende gedachte dezelfde is. Het is een ritueel om te vragen om hulp en steun. Geloven, zo blijkt ook uit onderzoek, geeft een gevoel of zorgt voor een gevoelstoestand die positief is. Het geloof en de bijbehorende rituelen bieden de mogelijkheid om angsten en onzekerheden te overwinnen. Het gaat vooral om het vertrouwen in dat het goed komt.

Entree € 5,-