Zondag 21 oktober, 10.30 – 12.30

Maand van de Geschiedenis | ‘Opstand!’

Entree € 2,50

Dubbellezing door de Heerlense stadshistoricus Michel Lemaire en cultuurhistoricus Bart Jan de Graaf over de roerige jaren ’60, ’70 en ’80 in respectievelijk de Oostelijke en de Westelijke Mijnstreek. Deze dubbellezing (zie ook het programma van 27 oktober) vindt plaats i.h.k.v. de Maand van de Geschiedenis, dat dit jaar – vijftig jaar na de studentenopstand in Parijs – als thema ‘opstand’ heeft.