5, 12, 19 en 26 april 2022 (4 dinsdagen) van 10.00 tot 12.00 uur

Na een succesvolle eerste lezingencyclus over de literatuur van de Middeleeuwen verplaatst Ben van Melick nu zijn aandacht naar de naoorlogse literatuur in Nederland en Vlaanderen.

 
Het zoeklicht wordt geworpen op de moderne Nederlandstalige literatuur in de late jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Accenten liggen op de vernieuwing in de poëzie door de Vijftigers en het geruchtmakende proza van jonge auteurs zoals  Harry Mulisch, W.F. Hermans , G.K. van het Reve, Louis Paul Boon en Hugo Claus. Een nieuwe generatie wordt gezichtsbepalend. Qua vorm en inhoud vindt Nederland , eindelijk, aansluiting bij moderne ontwikkelingen in de internationale literatuur.

4 lezingen door neerlandicus en publicist Ben van Melick

Kosten: 60 euro, te betalen op rekening NL30RABO0327306130 tnv Podium Babel
Locatie: oude politiebureau President Kennedysingel 16 te Sittard.
U kunt zich opgeven voor de cursus via het mailadres jmluxemborg@hetnet.nl
Uw aanmelding dient uiterlijk 29 maart binnen te zijn.
Specifieke voorkennis of voorbereiding is niet vereist. Op de eerste lezing zal een literatuurlijst worden uitgereikt.
 
De cursus gaat door bij een minimum deelname van 10 personen. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Volgorde van aanmelding wordt gehanteerd inzake plaatsing.