11:00 – 13:00

Op 15 september om 11.00 uur openen we het nieuwe seizoen met een zeer interessante bijeenkomst. De Sittardse medisch socioloog dr. Eric Hermans presenteert dan zijn nieuwe boek Over het hoofd gezien; 100.000 kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Eric Hermans heeft een 25 jaar lange carrière als onderzoeks- en ontwikkelwerk voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) achter de rug. Hij is lid van het bestuur van de International Pediatric Brain Injury Society en heeft regelmatig op nationale en internationale congressen gesproken over dit onderwerp. In zijn boek beweert en onderbouwt hij dat NAH het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde gezondheidsprobleem van deze tijd is. Op elk moment zijn er volgens Hermans in Nederland 100.000 kinderen met onbehandelde cognitieve, gedragsmatige, en sociaal-emotionele problemen ten gevolge van NAH.  Omgerekend komt dit neer op 600 kinderen in een stad met de bevolkingsomvang van Sittard-Geleen. Symptomen van NAH worden onvoldoende herkend en verkeerd verstaan doordat professionals in de zorg en het onderwijs hier onvoldoende kennis van hebben. Deze kinderen worden daardoor over het hoofd gezien. Hermans laat zien tot welke ernstige gevolgen dit leidt en doet aanbevelingen ter verbetering.

De bijeenkomst wordt ingeleid door dokter Rianne Wennekes, kinderneuroloog in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen/ Heerlen.

Entree gratis