Podium babel

Lezingen- en debatcentrum in Sittard

Activiteiten

Zondag 8 december: lezing/boekpresentatie Hemelse helpers door Kitty Jansen-Rompen, cultureel antropoloog

Zondag 8 december: lezing/boekpresentatie Hemelse helpers door Kitty Jansen-Rompen, cultureel antropoloog

11.00 – 13.00 uur
Kitty Jansen-Rompen kreeg enige tijd geleden de vraag van Frans Pluijmaekers, verzamelaar van devotieprentjes of zij hem wilde helpen met een vierde boek over zijn bijzondere verzameling. Om precies te zijn of zij de prentjes met afbeeldingen van engelen wilde bestuderen en selecteren. Het was een hele klus met een collectie van inmiddels achthonderdduizend stuks! De oudste prentjes zijn van rond 1700 en het jongste van midden jaren ’80 van de vorige eeuw. De gelegenheden…
Entree €5,-

read more
Zondag 1 december: Tegenlicht Meet-Up over nieuwe vormen van voedselproductie

Zondag 1 december: Tegenlicht Meet-Up over nieuwe vormen van voedselproductie

11.00 – 13.00
De discussie over klimaatverandering staat volop in de belangstelling. Om de schade van klimaatverandering te beperken, moet het landbouw- en natuurbeleid radicaal op de schop is een steeds meer gehoorde opvatting. Maar wie gaan dat doen en hoe?
Podium Babel besteed aandacht aan enkele pioniers die interessante nieuwe wegen zoeken.
In de regio Westelijke Mijnstreek zijn voedselbossen in aanleg onder andere in Beek en Susteren. Stichting Plök wil de aandacht voor de fruitboomgaarden in Sittard-Geleen een nieuwe impuls geven door picknicks en allerlei culturele activiteiten.
Entree gratis

read more
Zondag 24 november: lezing De blues: een verkenning door Jo Beckers

Zondag 24 november: lezing De blues: een verkenning door Jo Beckers

11.00 – 13.00 uur
Jo Beckers studeerde geschiedenis en Nederlands. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de vraag hoe oude teksten in steeds veranderende tijden nieuwe inhouden en nieuwe betekenissen kregen. Daarnaast is hij als medewerker verbonden aan het tweemaandelijkse blad Doctor Jazz Magazine. In zijn lezing zullen nogal wat misverstanden en mythen rond de blues aan de orde worden gesteld. Anderhalf uur is natuurlijk  veel te weinig tijd om alles uitputtend te behandelen. Vandaar dat er sprake is van een verkenning. Het gaat in elk geval over de bronnen van de bluesmuziek, over het karakter ervan, over de latere ontwikkelingen erin en over het verband tussen de blues en de duivel.
Entree €5,-

read more
Zondag 10 november: Openhartige verhalen van kloosterlingen in de documentaire ‘CELIBAAT’

Zondag 10 november: Openhartige verhalen van kloosterlingen in de documentaire ‘CELIBAAT’

11.00 – 13.00
Op zondag 10 november vertonen we de documentaire CELIBAAT van Daan Jongbloed, die eerder de goedbezochte en veelbesproken documentaire Boer Peer maakte. Voor zijn nieuwe documentaire verbleef Jongbloed een zomer lang bij de Kruisheren van Sint Agatha (bij Cuijk, Noord-Brabant). Hij sprak er met de zes kloosterlingen over een heikel thema: het celibaat. Door zijn langdurige verblijf wist hij het vertrouwen van de paters te winnen. Zij vertellen in de documentaire openlijk over hun worstelingen, twijfels en verlangens.
Net als bij ‘Boer Peer’ legt Jongbloed nu wederom een manier van leven vast die aan het verdwijnen is. Het Kruisherenklooster in Sint Agatha is het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. Er leven nu nog zes paters. Na bijna 650 jaar lijkt het einde voor het klooster nabij.
Entree € 5,-

read more
Zondag 13 oktober: lezing / boekpresentatie Hoe gaan we dit uitleggen? door Jelmer Mommers (De Correspondent)

Zondag 13 oktober: lezing / boekpresentatie Hoe gaan we dit uitleggen? door Jelmer Mommers (De Correspondent)

11.00 – 13.00 uur
Jelmer Mommers, medewerker van De Correspondent, presenteert in Podium Babel zijn onlangs verschenen boek Hoe gaan we dit uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde. In dit boek schrijft Mommers over het grootste probleem van onze tijd: klimaatverandering. Een probleem dat bij de meesten van ons vooral een gevoel van machteloosheid oproept. Toch is zijn conclusie niet per definitie pessimistisch: we kúnnen het oplossen; onze toekomst op aarde schrijven we zelf.
Entree € 5,-

read more
Vrijdag 27 september: The Right to a Future (reportage ter gelegenheid van de VN-klimaattop in New York)

Vrijdag 27 september: The Right to a Future (reportage ter gelegenheid van de VN-klimaattop in New York)

14.00 – 16.00 uur
Op 10 september vond in New York, in aanloop tot de VN-klimaattop later deze maand, een avond plaats die werd georganiseerd door het journalistencollectief The Intercept. Te gast waren onder meer Naomi Klein (auteur van o.a. Brand! Een vurig pleidooi voor een nieuwe groene politiek), Greta Thunberg (de jonge Zweedse klimaatactiviste die aan de wieg stond van de wereldwijde klimaatstakingen door scholieren) en een reeks leiders van inheemse volkeren.
Entree gratis

read more
Zondag 30 juni: JE VOUS SALUE MARIE Jean-Luc Godard 1985

Zondag 30 juni: JE VOUS SALUE MARIE Jean-Luc Godard 1985

20.00 – 22.00
Deze experimentele film van Godard is een allegorie op het katholieke dogma van de onbevlekte ontvangenis, waarbij Maria in het heden opduikt als dochter van een garagehouder. De vertoning veroorzaakte destijds in Limburg grote opschudding. In het parochieblad pleitte de deken van Sittard voor het stopzetten van de subsidie van het Sirkel Theater en aan het Sittards gemeentebestuur werd gevraagd om de film te verbieden. Het resultaat was dat de zalen vol zaten. Podium Babel vertoont de film zoals destijds, voorafgegaan door LE LIVRE DE MARIE van Anne-Marie Miéville.
Entree € 5,-

read more
Zondag 30 juni:  Marathoninterview met Frans Malschaert

Zondag 30 juni: Marathoninterview met Frans Malschaert

11.00 – 14.00
Marathoninterview met beeldend kunstenaar en theatermaker Frans Malschaert, oprichter van het Sirkel Theater. Met filmfragmenten, foto’s en mooie anekdotes blikt Frans Malschaert – onlangs 70 jaar geworden – terug op zijn rijke carrière. De nadruk zal liggen op de ‘Sittardse jaren’.
Entree: € 7,50

read more
Zondag 16 juni: Hommage à Agnès Varda: VISAGES VILLAGES

Zondag 16 juni: Hommage à Agnès Varda: VISAGES VILLAGES

11:00-13:00
Hommage à Agnès Varda,
vertoning van de film VISAGES VILLAGES uit 2017 (94 min)

Ons eerbetoon aan de op 29 maart van dit jaar overleden filmmaker Agnès Varda gaat verder met de vertoning van haar ontwapenende en ontroerende documentaire VISAGES VILLAGES die zij in 2017 (inmiddels was ze 89) samen met de jonge straatkunstenaar JR maakte. Nauwelijks gehinderd door haar slechter wordende gezondheid reizen de twee door Frankrijk en doen verslag van toevallige ontmoetingen met locals, waarbij ze hun uitvergrote portretten op gebouwen en objecten plakken.
Entree: € 5,-

read more
Zondag 2 juni: Grenzenloos & Bovengronds

Zondag 2 juni: Grenzenloos & Bovengronds

11.00 – 13.00
Vijf Limburgse striptekenaars – Jean Gouders, Marco Jeurissen, Toon Hezemans, Gady Mirtenbaum en Berend J. Vonk – presenteren hun project ‘Grenzenloos’; een uniek album met getekende reportages en waargebeurde verhalen over het grensgebied met België en Duitsland ter gelegenheid van 150 jaar provincie Limburg (2017).
Entree € 5,-

read more

Waarom podium babel

Sittard moet een plek hebben waar inhoud en verdieping centraal staan op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap.

Een soort studium generale voor sittard.

Cursussen, symposia, lezingen en presentaties over kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap.

Cursussen

Cursusleiders

Bart Jan de Graaf
Is afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’. Na afronding van deze studie was hij onder meer elf jaar als kunsthistorische gids verbonden aan het Bonnefantenmuseum. Van 2006 tot 2012 werkte hij in Museum Het Domein in Sittard, waar hij onder andere een zevental tentoonstellingen organiseerde. Bij het drieluik ‘De Onderstroom’, een tentoonstellingsreeks over de roerige jaren ’60, ’70 en ’80 in de Westelijke Mijnstreek, verscheen in september 2012 een publicatie van zijn hand. Tegenwoordig is hij als freelancer werkzaam en geeft hij cursussen met een cultuur- en ideeënhistorische inhoud, organiseer tentoonstellingen en is hij betrokken bij diverse activiteiten die onder de brede noemer ‘cultuureducatie’ zijn samen te vatten (publicaties, bijdragen aan catalogi, activiteiten in musea, lezingen, enzovoorts). Voor de komende jaren staan ook cursussen over filosofie en kunsthistorische onderwerpen op het programma.

Voor meer informatie zie de website van Bart

Maria Lodder-Franssen

Maria Lodder-Franssen is afgestudeerd in de Franse Taal en Letterkunde. Daarnaast heeft ze geschiedenis gestudeerd aan de Leergangen in Tilburg. Ze is meer dan 40 jaar werkzaam geweest in het middelbaar en hoger onderwijs als docente Frans. Na haar pensionering is zij actief gebleven op het gebied van onderwijs, 20 jaar lang heeft zij conversatielessen gegeven op de Volksuniversiteit Maasland. 

Vanaf september 2019 gaat zij samenwerken met Podium Babel en zij zal haar conversatielessen in de Franse taal daar voortzetten.

Over Podium Babel

Sittard is vanaf 1 januari 2018 een nieuw cultureel initiatief rijker: stichting Podium Babel. Het podium is gevestigd in de oude aula van de voormalige Mavo Land van Gulick aan de Engelenkampstraat. Podium Babel is per dagdeel te huur om er lezingen, cursussen, presentaties, symposia en kleinschalige culturele activiteiten te laten plaatsvinden. Daarnaast organiseert Podium Babel zelf een lezingenprogramma. In de zaal zijn faciliteiten aanwezig voor het geven van lezingen en presentaties, zoals een beamer, (bescheiden) geluidsversterking en een spreekstoel. Uiteraard kan er ook koffie, thee en fris worden geschonken. Op termijn zullen de faciliteiten worden uitgebreid.

Zaalverhuur

Voor het huren van de zaal met faciliteiten brengen we € 65,- per dagdeel in rekening. We verzorgen koffie en thee. (1,50/1,00) Reserveren: via info@podiumbabel.nl
Reserveer hier voor een van de volgende activiteiten!
Reserveer
Maak een keuze uit een van de geplande activiteiten

Communicatie begint hier!

Podium Babel

Adres:
Engelenkampstraat 23, Sittard (aula, voormalige Mavo Land van Gulick).
Toegang via zij-ingang rechts van het gebouw.

KvK: 70694990

10 + 4 =