Joop Petit en Janneke Wolfs: een nieuwe kijk op huisvesting voor ouderen

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 17

De ouderenzorg staat behoorlijk onder druk. Verzorgingshuizen kampen met plaatsgebrek en een tekort aan personeel. Nu  de vergrijzing - zeker in Limburg - rap toeneemt, is het zaak dat we naarstig op zoek gaan naar alternatieven. Hoe kunnen ouderen op een menswaardige manier oud worden in een passende omgeving en...

€5

Lezingen Frans Walraven (‘Wat maakt taal een taal’) en Kitty Jansen (over de ‘constructie van de Limburgse identiteit’, waarbij taal een rol speelt)

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 3

Op zondag 15 oktober bij Podium Babel aandacht voor taal, de Limburgse identiteit en de samenhang tussen deze twee. In dit kader verwelkomen we twee sprekers: Frans Walraven (oud-voorzitter van Veldeke) en Kitty Jansen (cultureel antropoloog en gespecialiseerd in Limburgse gebruiken en tradities. Aanvang 11 uur.         ...

€5

Armoedebestrijding, verkleining kloof rijk-arm Sittard-Geleen

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 0

In kader dag van de armoede verwelkomen we Judith Bühler (wethouder Sittard Geleen) en Sabrina Keinemans (lector Zuyd Hogeschool) op 1 nov a.s. bij Podium Babel. Zij gaan het hebben over:  ARMOEDEBESTRIJDING EN KANSENGELIJKHEID IN SITTARD-GELEEN   Armoedebestrijding, kansengelijkheid en het verkleinen van de verschillen tussen rijk en arm zijn...

Gratis

Lezing Pieter Maessen: De doorbraak van de lokale partij

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 1

In 2022 behaalden lokale partijen groot succes bij de collegevorming in de Nederlandse gemeenten, na hun ruime winst bij de raadsverkiezingen. Ze leverden de meeste wethouders van alle partijen in Nederland. In Sittard-Geleen werd gob (voorheen Grevenbicht-Obbicht-Born, nu geloofwaardig, open, betrouwbaar) de grootste met 12 zetels en gaf daarmee het...

€5

Leonie Cornips: Taalcultuur in Limburg: hoe sluiten we elkaar in en uit door taalgebruik?

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 0

In deze lezing gaat Leonie Cornips in op de constructie van regionale identiteit door taalgebruik in Limburg. Hoe kijken we naar elkaar in Limburg, welke tegenstellingen leven er en hoe drukken we dat talig uit? Wat voor een rol speelt de ‘zachte’ g bijvoorbeeld en hoe verhoudt het spreken van...

€5

Opnieuw gepland: Huub Keijbets: ‘Wat kom jij hier doen?’

Odasingel 90 Sittard, Nederland
Aantal aanmeldingen: 0

Het vluchtelingenvraagstuk houdt de gemoederen – ook in Sittard-Geleen- behoorlijk bezig. Iedereen heeft er wel een mening over. Verschillende politieke partijen beloven de kiezer dat ze de instroom gaan beperken, terwijl de realiteit ons dwingt rekening te houden met een gestage groei van het aantal mensen dat hun toevlucht zoekt...

€5