Over ons

PODIUM BABEL IS….

Podium Babel is een lezingen- en debatcentrum in Sittard, dat kiest voor een net wat andere, soms dwarse, maar steeds verdiepende en kritische benadering van dingen die er toe doen in de actualiteit, cultuur en maatschappij, geschiedenis en toekomst.

De mensen die het programma samenstellen zijn steeds op zoek naar bijzondere denkers en doeners, pioniers en mensen die minder bekend maar interessant zijn. We werken daarbij graag samen met onze bezoekers en relevante instellingen en organisaties.

Wij zijn daarbij steeds nieuwsgierig, vrijzinnig, zoekend naar balans. We vinden vrije gedachtewisseling belangrijk in een veilige en constructieve sfeer. Lezingen, debatten en cursussen zijn een uitgelezen manier om onszelf en onze bezoekers tot introspectie, overpeinzingen, nieuwe of net wat andere inzichten te brengen. Op die manier kunnen we de ingewikkelde, verwarrende  wereld die tot ons komt een beetje beter begrijpen.

Geschiedenis

Podium Babel werd opgericht op 23 januari 2018.

Het doel  van Podium Babel is: “Het initiëren, steunen en bevorderen van culturele activiteiten, zoals:  lezingen, cursussen, presentaties, voorstellingen, symposia. Waarbij studium generale als voorbeeld dient. De stichting wil daarmee een forum bieden voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur, geschiedenis en wetenschap.

Bestuur:

  • Voorzitter: Frits Benjamins
  • Secretaris: Marjon van Luxemborg
  • Penningmeester: Michel Schmeits
  • Algemene bestuursleden: Bart Jan de Graaf, Marianne Rieter

Ondersteuning

  • Het bestuur wordt ondersteund door: een programmawerkgroep, een werkgroep Tegenlicht-meet ups, een ict-ondersteuner/webbeheerder, overige vrijwilligers (gastvrouw, -heer, technische ondersteuning enz.).

Nuttige informatie

  • KvK nummer:  70694990
  • Bankrekeningnummer: NL30RABO0327306130.

ANBI-registratie:

De Belastingdienst heeft de Stichting Podium Babel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Reacties zijn gesloten.