Over ons

Podium Babel is….

een lezingen- en debatcentrum in Sittard, dat kiest voor een net wat andere, soms dwarse, maar altijd verdiepende en kritische benadering van thema’s die ertoe doen in de actualiteit, cultuur en maatschappij, geschiedenis en toekomst.

De mensen die het programma samenstellen zijn steeds op zoek naar bijzondere denkers, doeners en pioniers. We werken daarbij graag samen met onze bezoekers en relevante instellingen en organisaties.

Wij zijn steeds nieuwsgierig, vrijzinnig, zoekend naar balans. We vinden vrije gedachtewisseling in een veilige en constructieve sfeer belangrijk. Lezingen, debatten en cursussen zijn een uitgelezen manier om onszelf en onze bezoekers tot introspectie, overpeinzingen, nieuwe of net wat andere inzichten te brengen. Op die manier kunnen we de ingewikkelde, verwarrende wereld om ons heen een beetje beter begrijpen.

Adres: Odasingel 90, Sittard

e-mail: info@podiumbabel.nl

Geschiedenis

Podium Babel werd opgericht op 23 januari 2018. Doel van Podium Babel is: het initiëren, steunen en bevorderen van culturele activiteiten, zoals  lezingen, cursussen, presentaties, voorstellingen en symposia, waarbij studium generale als voorbeeld dient. De stichting wil daarmee een forum bieden voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur, geschiedenis en wetenschap.

Bestuur:

  • Voorzitter: Frits Benjamins
  • Secretaris: Marjon van Luxemborg
  • Penningmeester: Michel Schmeits
  • Algemene bestuursleden: Bart Jan de Graaf, Marianne Rieter, Rita Kusters

Ondersteuning

  • Het bestuur wordt ondersteund door: een programmawerkgroep, een werkgroep Tegenlicht-meet ups, een ict-ondersteuner/webbeheerder, overige vrijwilligers (gastvrouw, -heer, technische ondersteuning enz.).

Nuttige informatie

  • KvK nummer:  70694990
  • Bankrekeningnummer: NL30RABO0327306130.

ANBI-registratie:

De Belastingdienst heeft de Stichting Podium Babel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-instelling is vrijgesteld van schenkbelasting indien de schenking wordt aangewend voor het algemeen belang.

Reacties zijn gesloten.